Władze THE

VI Walne Zebranie Towarzystwa Historii Edukacji 14 stycznia 2016 roku wybrało następujące władze Towarzystwa:

Zarząd Główny:
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk - prezes
prof. dr hab. Kalina Bartnicka - wiceprezes
prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz - wiceprezes
prof. UJK, dr hab. Ewa Kula - skarbnik
dr hab. Janina Kamińska - sekretarz
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak - członek Zarządu
prof. dr hab. Wiesław Jamrożek - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Stefania Walasek - przewodnicząca
dr Ryszard Ślęczka
dr Joanna Falkowska

Sąd Koleżeński:
prof. dr hab. Adam Massalski - przewodniczący
prof. dr hab. Barbara Jędrychowska
dr Danuta Apanel
dr Tomasz Maliszewski
dr Marzena Pękowska